102-0202_IMGBetupptagning sker i Sockerbetsentreprenörerna AB. Transport av sockerbetor utförs av Betfrakt AB. Samarbete mellan dessa bolag ger möjlighet till direktleverans.

Vi erbjuder även täckning av betstukor.