skanna00011962

…startade min far Bengt maskinstationen med en betupptagare typ Hilleshög och en traktor Volvo BM 36. Ekipaget kördes i skift med en anställd.

 

1967

…övertogs föräldragården med en areal på 20 ha. Bengt blev då den fjärde generationen på gården i Tunby. Eftersom föräldrarna bodde kvar inköptes en angränsande avstyckad gård med boningshus, kallad Nyhem. Bengt och Ingegärd bosatte sig där som nygifta.

Under följande år utvecklades företaget. Maskinstationens tyngdpunkt var flytgödselhantering och kundkretsen kom att under 80-talet omfatta hela nv. Skåne. Ca 8 anställda sysselsattes under denna period.

Samtidigt växte även jordbruket, genom arrende samt förvärv av åkermark. I slutet av 80-talet avyttrades gödselhanteringen inom maskinstationen.

Sockerbetor har odlats i många år på Nyhem. Maskinstationen började som nämnts med enradig betupptagare. Även två och tre radiga maskiner har nyttjats genom åren.

 

1995

…flög Bengt tillsammans med HIR-rådgivaren och grannen Tommy Ingelsson till Danmark och Tim fabriken. En 6-radig betupptagare köptes in. Påföljande år ökade intresset för denna maskin och arealen växte.

Tre söner till Bengt och Ingegärd växte under årens lopp upp på gården. Intresset för lantbruket pendlade mellan bröderna Joakim, Torbjörn och Greger.

Efter grundskolans nionde klass arbetade Torbjörn hemma på gården. Istället för lantbruksskola valde han 3-årig fordonsteknisk i Ängelholm.

Lite oviss på sitt intresse provades en del andra jobb. Findus ärtskörd blev ett återkommande sommarjobb i 15 år. En höst efter ärtsäsongen åkte Torbjörn till Kalifornien för att arbata på en gård. Det blev långa dagar i skördetröskan på risfälten norr om San Fransisco.

Busskörning har sedan 20 års ålder varit en syssla som återkommit och hinns även med en del idag. Under vintern blev det en hel del resande runt jorden.

Intresset för lantbruket och gården tog fart när Torbjörn bestämde sig för att läsa in lantbruksutbildningen i Svalöv på 40 veckor. Genom åren har även intresset från syskonen avtagit och de har sökt sig till andra branscher.

 

2001

…övertogs maskinstationen och lantbruket som omfattar 350 ha.av Torbjörn samtidigt påbörjade föräldrarna bygget av sin nya villa i Strövelstorp.

 

2002

…flyttade Torbjörn och Susanne till gården, Nyhem.

 

Nutid

När vi nu är inne i 2006 påbörjas det 6:e växtodlingsåret i egen regi för Torbjörn.

Bengt finns fortfarande till hands med sin erfarenhet och kör även med ute på fälten en hel del.

Idag är jordbruket huvuddelen av företaget. Under vintern har även ett nytt bolag bildats som fått namnet Agri TT AB. Det är Torbjörn och Tommy Ingelsson som arrenderat 446 hektar ifrån Vegeholms gods i detta bolag. Totalt drivs nu 750 hektar med mellan 3-5 anställda beroende på säsong. Betupptagningen är fortfarande en del av maskinstationen men drivs sedan 2002 i ett annat aktiebolag med 5 delägare. 2006 var arelen på upptagningen ca 1100 hektar.

Nästa generation Bengtsson, Alice och Albin växer nu upp på Nyhem.