Välkommen till

Torbjörn Bengtssons Maskinstation

Bet- och rapssåmaskin Edenhall Advancer

Vi kör nu fullt ut med framtidens såmaskin för kombinerad bearbetning, gödsling,
återpackning och sådd.

Resultatet är säkrare och effektivare etablering, vilket i sin tur ger högre skörd.