100-0100_IMG8- radig Gaspardo med radmyllning av granulerad handelsgödsel.