HemsidaAdvancer4Bearbetning sker med hydrauliskt styrd harvenhet med möjlighet att från förarplatsen bestämma enhetens vikt och bearbetningsdjup.

Gödsling är möjlig med två separata granulerade gödselmedel. Gödseln radmyllas med skivbillar. Behållarvolymen är på 6 000 liter. Maskinen bärs i transportläge på Trelleborg TWIN 850/60 x 38″.

Återpackningen görs med parallellstyrda packarenheter utrustade med gummihjul. Packarenheterna är hydrauliskt belastningsbara med från förarhytten ställbart tryck. De fungerar även som fäste för gödselbillarna och såenheterna och styr deras arbetsläge i förhållande till markytan.

100-0013_IMGÄven vår 18-radiga monopill samt 12 radiga Horschekipage med radmyllning kommer att rulla i år.