Idag är jordbruket huvuddelen av företaget. Under vintern har även ett nytt bolag bildats som fått namnet Agri TT AB. Det är Torbjörn och Tommy Ingelsson som arrenderat 446 hektar ifrån Vegeholms gods i detta bolag. Tillsammans drivs nu 750 hektar med mellan 3-5 anställda beroende på säsong.